EU-vaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta 2024

EU-vaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta 2024. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024. Suomesta valitaan 15 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä vuoden 2024 EU-vaaleissa.

EU-vaalien merkitys

EU-vaalit ovat Euroopan unionin jäsenmaissa järjestettäviä vaaleja, joissa valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin. Nämä vaalit ovat tärkeitä, sillä ne määrittävät, miten Euroopan unionin politiikkaa muokataan tulevina vuosina. Edustajat vaikuttavat lainsäädäntöön, joka koskee monia arjen aspekteja, kuten ympäristönsuojelua, kaupankäyntiä ja turvallisuutta.

Äänestysaktiivisuus EU-vaaleissa on perinteisesti ollut alhaisempi kuin kansallisissa vaaleissa, mutta jokainen ääni on merkityksellinen Euroopan laajuisessa päätöksenteossa.

Vaaliprosessi Suomessa

Vaalipäivä on määritelty, mutta vaaliprosessi alkaa jo kuukausia ennen varsinaista päivää. Ehdokasasettelu ja vaalikampanjat käynnistyvät hyvissä ajoin, ja äänestäjille tarjoutuu tilaisuuksia tutustua ehdokkaiden ohjelmiin ja tavoitteisiin. Suomessa vaalien alla järjestetään usein paneelikeskusteluja ja muita tapahtumia, joissa ehdokkaat voivat esitellä näkemyksiään ja vastata äänestäjien kysymyksiin.

Äänestäminen tapahtuu joko ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Ennakkoäänestys mahdollistaa äänestyksen joustavasti ja on suosittu vaihtoehto monille äänestäjille. Tieto äänestyspaikoista ja -ajoista on saatavilla sekä verkossa että kuntien ilmoituksissa.

EU-vaalien tuloksen määräytymisessä käytetään ns. d’Hondt’in laskentamenetelmää, jonka mukaan laskennan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli vaaliliittoon kuulumattoman (yksittäisen) puolueen, vaaliliiton, yhteislistan sekä yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen koko maassa saama kokonaisäänimäärä. Vaaliliitossa olevia puolueita kohdellaan siis yhtenä ryhmittymänä, samoin yhteislistaan kuuluvia valitsijayhdistyksiä. Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella. Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen. Lopuksi kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja tästä listasta valitaan mepeiksi 15 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta.

Äänioikeus ja rekisteröinti

Jokaisella Suomen kansalaisella, joka täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä, on oikeus äänestää EU-vaaleissa. Lisäksi äänioikeus on tietyillä EU:n kansalaisilla, jotka asuvat Suomessa, mutta eivät ole Suomen kansalaisia. Heidän on rekisteröidyttävä äänioikeutetuiksi Suomen vaaliluetteloon.

Äänestäjien rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja äänioikeutetut saavat kotiinsa ilmoituksen, jossa kerrotaan heidän äänestyspaikkansa. On tärkeää tarkistaa, että kaikki tiedot ovat oikein ja että äänestyspaikka on saavutettavissa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen mahdollisuus tekee äänestämisestä helpompaa ja joustavampaa. Ennakkoäänestysaika alkaa noin kaksi viikkoa ennen vaalipäivää ja kestää noin viikon. Äänestyspaikkoja on yleensä useita, kuten kirjastoissa, kauppakeskuksissa ja julkisissa virastoissa, ja ne ovat avoinna myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut viime vuosina, sillä se antaa mahdollisuuden äänestää silloin, kun se parhaiten sopii äänestäjän omaan aikatauluun. Tämä voi lisätä äänestysaktiivisuutta ja vahvistaa demokratiaa.

Vaalien vaikutus

EU-vaalien tulokset vaikuttavat suoraan siihen, ketkä Suomesta lähetetään edustamaan maata Euroopan parlamentissa. Parlamentin päätökset vaikuttavat monin tavoin jäsenmaiden kansalaisten arkeen, esimerkiksi lainsäädännön, talousarvion ja EU:n ulkopolitiikan kautta. Siksi on tärkeää, että äänestäjät tekevät tietoisia valintoja ehdokkaista ja puolueista, jotka parhaiten edustavat heidän näkemyksiään ja arvojaan.

Vaikutus näkyy myös Suomen asemassa Euroopassa. Aktiivisella osallistumisella vaaleissa Suomi voi varmistaa, että sen ääni kuuluu päätöksenteossa ja että maan etuja ajetaan tehokkaasti Euroopan parlamentissa.

Äänestysaktiivisuuden merkitys

Äänestysaktiivisuus EU-vaaleissa on perinteisesti ollut matalampi kuin kansallisissa vaaleissa, mikä heijastaa ehkä tiettyä etäisyyttä EU:n päivittäisestä politiikasta monien äänestäjien keskuudessa. Aktiivisempi osallistuminen vaaleihin voi kuitenkin vahvistaa demokratiaa ja antaa selkeämmän mandaatin valituille edustajille.

Korkeampi äänestysaktiivisuus lisää legitiimiyttä ja painoarvoa edustajien päätöksille Euroopan parlamentissa. Siksi on tärkeää, että kaikki äänioikeutetut käyttävät äänioikeuttaan ja vaikuttavat Euroopan tulevaisuuteen.

Vaalien tärkeimmät kysymykset

Tulevissa EU-vaaleissa keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa ilmastonmuutos, taloudellinen yhteistyö ja turvallisuuspolitiikka. Nämä teemat vaikuttavat suoraan sekä Euroopan että globaalin tason päätöksentekoon ja ovat avainasemassa äänestäjien päätöksenteossa.

Ilmastonmuutoksen torjunta on erityisen tärkeä teema pohjoismaisille äänestäjille, jotka arvostavat kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Taloudellinen yhteistyö ja kasvu ovat myös keskiössä, erityisesti koronapandemian jälkeisessä talouden elpymisessä. Turvallisuuspolitiikka, erityisesti suhteessa Venäjän toimiin Euroopassa, on toinen merkittävä aihealue, joka vaatii huomiota.

Vastaa

Keräämme sivustollamme vain määrällistä kävijätietoa, paitsi jos vastaat lomakkeisiimme - jolloin lomakkeiden tiedot lähetetään meille sähköpostitse, sekä tallennetaan sivustolle. Me emme kerää yksilöitäviä tietoja, joilla voisimme kerätä tietoa yksittäisestä kävijästä, emmekä mainosta sivustoamme tai uutisiamme sosiaalisessa mediassa. View more
Cookies settings
Hyväksy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://suomieuroopassa.fi.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings