Euroopan parlamentti – Miten se toimii ja miten suoritetaan europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä, joka edustaa EU:n kansalaisia. Se on ainoa suoraan valittu EU:n elin, joka tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan EU:n kansalaisten elämään. Parlamentin jäsenet, jotka tunnetaan myös nimellä europarlamentaarikot, valitaan viiden vuoden välein järjestettävissä europarlamenttivaaleissa.

Euroopan parlamentin rakenne

Euroopan parlamentti koostuu 705 jäsenestä, jotka edustavat EU:n 27 jäsenvaltiota. Jäsenmäärä on suhteessa kunkin jäsenvaltion väkilukuun, mutta jokaisella jäsenvaltiolla on vähintään kuusi edustajaa. Parlamentin jäsenet jakautuvat poliittisiin ryhmiin, ei kansallisuuden mukaan.

Euroopan parlamentin tehtävät

Euroopan parlamentin tehtävät ovat moninaiset. Se osallistuu EU:n lainsäädäntöön, hyväksyy EU:n budjetin ja valvoo muita EU:n toimielimiä. Parlamentti tekee yhteistyötä neuvoston kanssa lainsäädännön hyväksymisessä ja se on ainoa elin, joka voi hylätä EU:n budjetin.

Euroopan parlamentin toiminta

Euroopan parlamentti kokoontuu kuukausittain Strasbourgissa, Ranskassa, ja Brysselissä, Belgiassa. Istunnoissa käsitellään lainsäädäntöä, päätöslauselmia ja muita asioita. Parlamentin jäsenet osallistuvat myös valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin.

Euroopan parlamentin toiminta on monitahoinen prosessi, joka sisältää lainsäädäntötyötä, budjetin hyväksymistä, demokraattista valvontaa ja kansainvälistä vaikuttamista. Tässä on yleiskatsaus parlamentin keskeisistä toiminnoista:

1. Lainsäädäntötyö: Euroopan parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntövallan käyttäjä. Parlamentti osallistuu suoraan EU:n lainsäädäntöprosessiin ja sillä on valta hyväksyä, hylätä tai muuttaa lainsäädäntöehdotuksia. Lainsäädäntötyö tapahtuu pääasiassa parlamentin valiokunnissa, jotka valmistelevat mietintöjä ja lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista.

2. Budjetin hyväksyminen: Euroopan parlamentti hyväksyy yhdessä neuvoston kanssa EU:n budjetin. Parlamentti käy läpi komission esittämän budjettiehdotuksen ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia. Budjetin hyväksyminen on tärkeä osa parlamentin toimintaa, sillä se määrittää, mihin EU:n varoja käytetään.

3. Demokraattinen valvonta: Euroopan parlamentti valvoo muita EU:n toimielimiä, kuten komissiota. Se voi esimerkiksi kutsua komission jäseniä kuultaviksi ja esittää heille kysymyksiä. Parlamentti voi myös hyväksyä epäluottamuslauseen komissiolle, mikä voi johtaa koko komission eroamiseen.

4. Kansainvälinen vaikuttaminen: Euroopan parlamentti osallistuu myös EU:n ulkosuhteiden hoitoon. Se hyväksyy esimerkiksi kansainväliset sopimukset ja lausunnot, jotka koskevat EU:n ulkopolitiikkaa. Parlamentti voi myös lähettää valtuuskuntia ulkomaille edistämään EU:n arvoja ja etuja.

5. Kansalaisten edustus: Euroopan parlamentin jäsenet, europarlamentaarikot, edustavat suoraan EU:n kansalaisia. He tuovat kansalaisten näkökulmat ja mielipiteet EU:n päätöksentekoon. Europarlamentaarikot voivat esimerkiksi jättää kirjallisia kysymyksiä ja päätöslauselmaehdotuksia, jotka käsittelevät kansalaisten heille esittämiä kysymyksiä ja huolenaiheita.

Euroopan parlamentti kokoontuu kuukausittain täysistuntoihin, jotka pidetään pääasiassa Strasbourgissa, Ranskassa, mutta myös Brysselissä, Belgiassa. Täysistunnoissa parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät lainsäädäntöehdotuksista, budjetista ja muista asioista. Lisäksi parlamentin jäsenet osallistuvat valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin, jotka pidetään pääasiassa Brysselissä.

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit järjestetään joka viides vuosi, ja ne ovat suurimmat monikansalliset vaalit maailmassa. Vaalit ovat suorat ja yleiset, ja niissä noudatetaan suhteellisen vaalitavan periaatteita. Jokainen EU:n kansalainen, jolla on äänioikeus, voi äänestää vaaleissa.

Äänioikeus ja ehdokkuus

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa on kaikilla EU:n kansalaisilla, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Joissakin maissa äänioikeusikäraja on kuitenkin alhaisempi. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa äänioikeutettu EU:n kansalainen.

Äänestysmenettely

Äänestysmenettely vaihtelee maittain. Useimmissa maissa äänestys tapahtuu salaisella lippuäänestyksellä, mutta joissakin maissa on käytössä postiäänestys tai sähköinen äänestys. Äänestyspäivä on yleensä sunnuntai, mutta joissakin maissa äänestyspäivä voi olla myös muu päivä.

Vaalikampanjat

Vaalikampanjat ovat tärkeä osa europarlamenttivaaleja. Ehdokkaat ja puolueet käyttävät kampanjoitaan kertoakseen äänestäjille näkemyksistään ja tavoitteistaan. Kampanjat voivat sisältää esimerkiksi vaalimainoksia, vaalitilaisuuksia ja sosiaalisen median kampanjointia.

Vaalitulosten laskenta

Vaalitulokset lasketaan kansallisella tasolla, mutta tulokset ilmoitetaan EU-tasolla. Tulokset julkaistaan vasta, kun kaikissa jäsenvaltioissa on äänestetty. Tulosten perusteella määritetään, mitkä puolueet ja ehdokkaat saavat paikan Euroopan parlamentissa.

Euroopan parlamentin jäsenten valinta

Vaalitulosten perusteella valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Jäsenet valitaan suhteellisen vaalitavan mukaan, mikä tarkoittaa, että puolueiden saamat paikat parlamentissa vastaavat suhteellisesti niiden saamaa äänimäärää.

Euroopan parlamentin toimikausi

Euroopan parlamentin toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden aikana parlamentti kokoontuu säännöllisesti ja tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat EU:n lainsäädäntöön ja politiikkaan. Toimikauden päätteeksi järjestetään uudet europarlamenttivaalit.

Euroopan parlamentin merkitys

Euroopan parlamentti on tärkeä elin, joka edustaa EU:n kansalaisten ääntä. Se on paikka, jossa keskustellaan ja päätetään asioista, jotka vaikuttavat suoraan EU:n kansalaisten elämään. Parlamentin päätökset vaikuttavat moniin asioihin, kuten ympäristöön, talouteen ja ihmisoikeuksiin.

Euroopan parlamentin merkitys on monitahoinen ja laaja. Se on ainoa suoraan kansan vaaleilla valittu toimielin Euroopan unionissa, mikä tekee siitä keskeisen elimen EU:n demokraattisessa järjestelmässä. Tässä on joitakin keskeisiä seikkoja, jotka korostavat Euroopan parlamentin merkitystä:

1. Lainsäädäntövalta: Euroopan parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntövallan käyttäjä. Se osallistuu suoraan EU:n lainsäädäntöprosessiin ja sillä on valta hyväksyä, hylätä tai muuttaa lainsäädäntöehdotuksia. Tämä tarkoittaa, että parlamentti vaikuttaa suoraan siihen, millaisia lakeja ja sääntöjä EU:ssa sovelletaan.

2. Budjettivalta: Euroopan parlamentti hyväksyy yhdessä neuvoston kanssa EU:n budjetin. Tämä tarkoittaa, että parlamentilla on merkittävä rooli siinä, mihin EU:n varoja käytetään ja miten ne jaetaan eri politiikan aloille.

3. Demokraattinen valvonta: Euroopan parlamentti valvoo muita EU:n toimielimiä, kuten komissiota. Se voi esimerkiksi kutsua komission jäseniä kuultaviksi ja esittää heille kysymyksiä. Tämä demokraattinen valvonta varmistaa, että EU:n toimielimet toimivat avoimesti ja vastuullisesti.

4. Kansalaisten edustus: Euroopan parlamentin jäsenet, europarlamentaarikot, edustavat suoraan EU:n kansalaisia. He tuovat kansalaisten näkökulmat ja mielipiteet EU:n päätöksentekoon. Tämä tekee parlamentista tärkeän kanavan, jonka kautta kansalaiset voivat vaikuttaa EU:n politiikkaan.

5. Kansainvälinen vaikuttaminen: Euroopan parlamentti osallistuu myös EU:n ulkosuhteiden hoitoon. Se hyväksyy esimerkiksi kansainväliset sopimukset ja lausunnot, jotka koskevat EU:n ulkopolitiikkaa. Tämä tarkoittaa, että parlamentilla on merkittävä rooli EU:n kansainvälisessä vaikuttamisessa.

Yhteenveto

Euroopan parlamentti on keskeinen toimija Euroopan unionin päätöksenteossa. Sen jäsenet, europarlamentaarikot, valitaan suorissa vaaleissa, jotka järjestetään joka viides vuosi. Parlamentin tehtävät ovat moninaiset, ja se osallistuu aktiivisesti EU:n lainsäädäntöön, budjetin hyväksymiseen ja muiden EU:n toimielinten valvontaan. Europarlamenttivaalit ovat merkittävä tapahtuma, jossa EU:n kansalaiset voivat vaikuttaa suoraan unionin politiikkaan ja tulevaisuuteen.

2 kommenttia artikkeliin ”Euroopan parlamentti – Miten se toimii ja miten suoritetaan europarlamenttivaalit”

Vastaa

Keräämme sivustollamme vain määrällistä kävijätietoa, paitsi jos vastaat lomakkeisiimme - jolloin lomakkeiden tiedot lähetetään meille sähköpostitse, sekä tallennetaan sivustolle. Me emme kerää yksilöitäviä tietoja, joilla voisimme kerätä tietoa yksittäisestä kävijästä, emmekä mainosta sivustoamme tai uutisiamme sosiaalisessa mediassa. View more
Cookies settings
Hyväksy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://suomieuroopassa.fi.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings