Finanssiala: Suomen EU-vaikuttamista terävöitettävä

Seuraavaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä vahva ja selkeä linjaus, jossa määritellään Suomen EU-politiikan tavoitteet ja prioriteetit. Vaalikeskustelussa EU-asiat ovat jääneet harmillisesti taka-alalle. Suomalaisten päättäjien ja viranomaisten on aktiivisesti puolustettava suomalaisen työn ja tuotannon, mukaan lukien suomalaisen finanssialan ja sen asiakkaiden, etua EU-pöydissä, Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen korosti Finanssi-illassa 23.3.2023 Helsingissä.

Suomalainen finanssiala on tukenut vahvasti Suomen EU- ja EMU- jäsenyyttä ja näkee tärkeänä, että Suomi on jatkossakin aktiivisesti mukana kehittämässä ja vahvistamassa EU:ta. Jäsenmaiden omaa vastuuta taloudestaan sekä markkinakurin roolia on korostettava.

Finanssiala on yksi säännellyimpiä ja valvotuimpia talouden sektoreita. Näin tuleekin olla. Finanssimarkkinoilla olennaisin tuotannontekijä on luottamus, jota pyritään vahvistamaan sääntelyllä ja varmistamaan riittävällä valvonnalla. Onnistunut ja järkevä sääntely lisää luottamusta, huono nakertaa sitä. Hyvällä sääntelyllä voidaan saada aikaan paljon hyvää.

Koponen muistutti

Euroopan pankkiunioni vahvistanut rahoitusjärjestelmää – nyt vältettävä hätiköityjä sääntelymuutoksia

Finanssikriisi teki karulla tavalla selväksi, että pankkitoiminnan sääntelyä ja valvontaa oli yhtenäistettävä ja syvennettävä EU:ssa. Kahdeksan vuotta toiminnassa ollut Euroopan pankkiunioni on eittämättä vahvistanut rahoitusjärjestelmää. Suomalainen finanssiala oli vahvasti tukemassa pankkiunionin rakentamista.

Finanssikriisin jälkeen luodulla sääntelyllä on vahvistettu pankkisektorin häiriönsietokykyä. Samalla on luotu mekanismeja, joilla pankkien ongelmiin voidaan puuttua aikaisessa vaiheessa ja tarvittaessa hoitaa kriisitilanteet hallitusti ja järjestäytyneesti. Kriisien varalta pankkiunioniin kuuluvilta pankeilta on kerätty 66 mrd. euroa yhteiseen kriisinratkaisurahastoon, ja vuoden 2023 lopussa varojen määrän arvioidaan olevan lähes 75 mrd. euroa. Samaan aikaan pankit ovat kerryttäneet kansallisia talletussuojarahastoja. Tämä on tärkeä muistaa nykyisessä turbulenssissa, joka alkoi Yhdysvaltain pankkikriisistä.

Lyövätkö Yhdysvaltain länsirannikolta lähteneet ja Sveitsiin koukanneet tyrskyt Suomeen? Suomen finanssisektori on säilynyt Finanssivalvonnan tuoreimman arvion mukaan vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta. Pankkisektori, työeläkeyhtiöt sekä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt ovat terveitä ja niiden häiriönsietokyky on hyvä. 

Nyt on tärkeä vakauttaa tilannetta ja pienentää riskiä siitä, että turbulenssi alkaa perusteettomasti heijastua kotimaisille rahoitusmarkkinoille ja siten vaikuttaa kielteisesti Suomen talouteen.

Tässä tarvitaan viranomaisten selkeää viestintää ja tiedonjakamista muun muassa EU:n ja Yhdysvaltain sääntely- ja kriisinratkaisukehikkojen eroista. Samalla on huolellisesti arvioitava, mitkä tekijät olivat viimeaikaisten kriisitilanteiden taustalla. Erityisesti on vältettävä hätiköityjä sääntelymuutoksia-

Koponen sanoi

Yksi kommentti artikkeliin ”Finanssiala: Suomen EU-vaikuttamista terävöitettävä”

Vastaa

Keräämme sivustollamme vain määrällistä kävijätietoa, paitsi jos vastaat lomakkeisiimme - jolloin lomakkeiden tiedot lähetetään meille sähköpostitse, sekä tallennetaan sivustolle. Me emme kerää yksilöitäviä tietoja, joilla voisimme kerätä tietoa yksittäisestä kävijästä, emmekä mainosta sivustoamme tai uutisiamme sosiaalisessa mediassa. View more
Cookies settings
Hyväksy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://suomieuroopassa.fi.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings