Naisten osuus EU-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden hallituksissa ylitti jo 32 prosenttia

Naisten osuus EU-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien pörssiyhtiöiden hallituksissa kasvaa kovaa vauhtia, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Nyt jo yli puolessa jäsenmaista naisten osuus hallituksen jäsenistä on yli 30 prosenttia. Johtoryhmätasolla naisten osuuden kasvu ei ole yhtä nopeaa. Toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana nainen on edelleen harvinaisuus. Minna Canthin ja tasa-arvon päivän alla Keskuskauppakamari haluaa muistuttaa, että kiintiödirektiivin voimaantulo ei ole syy lopettaa elinkeinoelämän oma-aloitteista työtä naisjohtajuuden edistämiseksi.

Keskuskauppakamarin johtava yhtiöoikeudesta ja arvopaperimarkkinaoikeudesta vastaava asiantuntija Ville Kajala  Kuva: Liisa Takala.
Keskuskauppakamarin johtava yhtiöoikeudesta ja arvopaperimarkkinaoikeudesta vastaava asiantuntija Ville Kajala Kuva: Liisa Takala.

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat edelleen kärkisijoilla EU- ja ETA-valtioiden joukossa sekä naisten osuudessa pörssiyhtiöiden hallituksissa että johtoryhmissä. Parhaiten vertailussa menestyvät Islanti, Norja ja parhaana Pohjoismaiden ulkopuolisena maana Ranska. Ruotsi ja Suomi ovat tämän kolmikon jälkeen seuraavina.  
 
Erot eri maiden välillä ovat kaventuneet selvästi erityisesti tarkasteltaessa naisten osuutta hallitusten jäsenistä. Tänä vuonna naisten osuus hallitusten jäsenistä oli ensimmäistä kertaa yli kymmenen prosenttia kaikissa vertailussa mukana olevissa EU-, ETA- ja OECD-maissa.Johtoryhmätasolla erot eri maiden välillä eivät ole kaventuneet yhtä nopeasti.  

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan naisten osuuden kasvua on monessa maassa vauhdittanut kiintiölainsäädäntö.Puhtaan itsesääntelyn avulla vertailun kärkisijoille ovat nousseet vain Suomi ja Ruotsi. 

”Kiintiölainsäädäntö ei vaikuttaisi edistävän naisjohtajuutta laaja-alaisesti. Naisten suuri osuus hallituksessa ei välttämättä johda naisten suureen osuuteen johtoryhmässä. Suuressa osassa niistä maista, joissa on kiintiölainsäädäntöä, naisten osuus johtoryhmässä on edelleen alhainen”, sanoo Kajala. 

Nainen edelleen harvinaisuus pörssiyhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana 

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksen mukaan nainen on hallituksen puheenjohtajana keskimäärin joka kymmenennessä suomalaisessa pörssiyhtiössä. Vaikka naisten osuus hallituksen jäsenistä on Suomessa verrattain korkea, hallituksen puheenjohtajana on Suomessa hyvin usein mies. 
 
Myös muissa EU- ja ETA-valtioissa nainen on harvinaisuuspörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajana. 
 
”EU-maiden suurimmista ja vaihdetuimmista pörssiyhtiöistä nainen on puheenjohtajana keskimäärin 9 prosentissa yhtiöistä. Esimerkiksi Ruotsissa naisten osuus vertailussa olevien pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista on 8 prosenttia ja Norjassa 14 prosenttia”, sanoo Kajala.  

Nainen toimitusjohtajana vain yhdeksässä pörssiyhtiössä 

Suomessa nainenoli viime vuoden lopussa toimitusjohtajana 9 pörssiyhtiössä. Naisten osuus kaikkien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on vain 7 prosenttia. Markkina-arvoltaan suurissa yhtiöissä naistoimitusjohtajien osuus oli 13 prosenttia.  
 
Naistoimitusjohtajien määrä pörssiyhtiöissä kohosi 2010-luvun puolivälissä muutamassa vuodessa yhdestä kymmenen tuntumaan, millä tasolla se on pysynyt viimeiset kuusi vuotta. Vuonna 2022 naistoimitusjohtajien määrä laski edellisvuoteen verrattuna yhdellä.  

Myös muissa EU- ja ETA-maissa naisten osuus suurimpien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on alhainen.  

Kiintiölainsäädännön voimaantuloon ei voi tuudittautua  

Keskuskauppakamari painottaa, että kiintiödirektiivin voimaantulo ei missään tapauksessa ole syy lopettaa elinkeinoelämän oma-aloitteista työtä naisjohtajuuden edistämiseksi.  
 
”Lakisääteiset hallituskiintiöt saattavat jo tulevina vuosina vaikuttaa siihen, että osa johtoryhmien nykyisistä naisjäsenistä siirtyy hallitusammattilaisiksi ja siten johtoryhmästä poistuvien naisten määrä kasvaa. Näin vaikuttaisi käyneen esimerkiksi Alankomaissa äskettäin voimaan tulleen kiintiölainsäädännönyhteydessä”, sanoo Kajala 

”Yritysten rekrytointiprosesseihin sekä naisten urapolkuihin johtajina tulee kiinnittää huomiota, jotta osaajapooli ja monimuotoisuus olisi jatkossakin riittävä niin hallitus-, johtoryhmä- kuin liiketoimintajohtotasolla.Kiintiödirektiivin implementoinnin myötä naisia todennäköisesti poistuu johtoryhmistä, jolloin naisten osuuden säilyminen johtoryhmätasolla edes ennallaan edellyttäisi sitä, että naisten osuus uusista johtoryhmänimityksistä kasvaisi selvästi nykyisestä”, sanoo Kajala. 
 
 
Katsaus kattaa kaikki 12.12.2022 Helsingin Pörssissä listatut suomalaiset yhtiöt. Yhteensä tarkasteltuja yhtiöitä oli 131. Näistä large cap -yhtiöitä oli 32, mid cap -yhtiöitä 48 ja small cap -yhtiöitä 51. Tiedot on kerätty pörssiyhtiöiden verkkosivuilta touko-kesäkuussa 2022 ja päivitetty joulukuussa 2022.  
 
Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa, johon on osallistunut jo yli 300 naisjohtajaa. 

Yksi kommentti artikkeliin ”Naisten osuus EU-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden hallituksissa ylitti jo 32 prosenttia”

Vastaa

Keräämme sivustollamme vain määrällistä kävijätietoa, paitsi jos vastaat lomakkeisiimme - jolloin lomakkeiden tiedot lähetetään meille sähköpostitse, sekä tallennetaan sivustolle. Me emme kerää yksilöitäviä tietoja, joilla voisimme kerätä tietoa yksittäisestä kävijästä, emmekä mainosta sivustoamme tai uutisiamme sosiaalisessa mediassa. View more
Cookies settings
Hyväksy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://suomieuroopassa.fi.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings