Suomen EU-vaikuttaminen kaipaa selkeitä tavoitteita ja varhaisempaa ajoitusta

Kuva: Aino Aittasalo / Sitra
Kuva: Aino Aittasalo / Sitra

Suomen tulisi vahvistaa ennakkovaikuttamistaan Euroopan unionissa. Tämä vaatisi tavoitteiden asettamista hallituskauden EU-politiikkaan sekä Suomen EU-päätöksenteon tapojen ja ajoituksen uudistamista. Sitran suositukset perustuvat pitkään selvitystyöhön valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksenteon prosesseista.

Virallisesti Suomessa painotetaan vahvaa ennakkovaikuttamista, mutta käytännön prosessi ei tue tätä. Suomen virallinen vaikuttaminen tapahtuu usein myöhään, esimerkiksi vasta kun EU:n valmistelemaa asetusta käsitellään. Tämän sijaan Suomen pitäisi vaikuttaa unionin strategioihin ja työohjelmien muodostamiseen.

Räikeä esimerkki ongelmasta toistuu syksyisin, kun eduskunta käsittelee Euroopan komission jo valmistunutta työohjelmaa, jossa seuraavan vuoden lainsäädäntöhankkeet on jo määritelty.

Jos reaktiivisuuden sijaan Suomi haluaa panostaa ennakkovaikuttamiseen, tulisi tehdä toimintasuunnitelma maamme kannalta tärkeimmistä poliittisista prioriteeteistä ja toimista, joilla niiden puolesta vaikutetaan jo EU:n agendan muotoutumisen aikana.

”Hallituksen olisi hyvä valita tavoitteet, joita se vie EU:ssa kautensa ajan eteenpäin. Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka on ennen eurovaaleja, kun komissiossa valmistellaan tulevan vaalikauden prioriteetteja,” korostaa Sitran yliasiamies ja Euroopan komission varapuheenjohtajana toiminut Jyrki Katainen.

Toinen tärkeä ennakkovaikuttamisen paikka on juuri komission vuosittainen työohjelma.

Yllä oleva näkemys perustuu Sitran pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, erityisesti vuosi sitten julkaistuun selvitykseen Miten EU-lainsäädännöstä päätetään Suomessa?

Selvitystyön perusteella päätöksenteon myöhäisen ajoituksen lisäksi haasteena on EU-osaamisen ohuus, pirstaloituminen ja henkilöityminen.

EU säätää jäsenmailleen yhä enemmän asetuksia suhteessa direktiiveihin. Toisin kuin direktiiveissä, asetuksista tulee sellaisenaan jäsenmaiden lainsäädäntöä.

”Suhtaudumme EU-asioihin edelleen ulkopolitiikkana, vaikka siinä on kyse myös Suomen sisäpolitiikasta, kun merkittävä osa lainsäädännöstä tulee unionista”, sanoo Sitran asiantuntija Anna Välimaa.

Seuraaviin eurovaaleihin on aikaa noin vuosi, joten ennakkovaikuttamisen aihe on erityisen ajankohtainen. Eurooppa-päivänä Sitran paneelikeskustelussa aiheesta keskusteli europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd. / S&D), kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.), Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sekä Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Keskustelussa korostui tarve vuosittaiselle EU-selonteolle ja sille, että Suomen EU-asioiden käsittely tulisi aikatauluttaa EU:ssa tapahtuvan valmistelun kanssa.

”Suomen EU-asioiden käsittelyä on vaikeaa seurata. Sitralla oli hyvä esimerkki, että jos lainsäädäntöhankkeella olisi aina sama tunnus, etenemisen seuraaminen helpottuisi”, totesi europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri.

Kannatusta sai myös EU-ennakkovaikuttamisen kirjaaminen suoraan hallitusohjelmaan. ”Muuten tämä on pelkkää puhetta,” totesi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Vuosittainen EU-selonteko tukisi Suomen aktiivista roolia

Yksi konkreettinen keino EU-politiikan suunnitelmallisuuden tukemiseksi olisi vuosittainen EU-selonteko. Jos valtioneuvosto täydentäisi hallitusohjelmaa antamalla EU-selonteon useammin kuin kerran hallituskaudessa, se lisäisi keskustelua EU-asioista ja mahdollistaisi näkemyksellisemmän EU-työskentelyn. Poliitikkojen ja virkakunnan sitouttamisen lisäksi tämä antaisi kansalaisille paremman näkymän Suomelle tärkeiden asioiden etenemisestä.

Läpinäkyvyyden lisääminen tukisi myös varhaista vaikuttamista

Erityisesti valtioneuvoston eli hallituksen kannanmuodostus EU:n esityksiin on suljettua, jopa niin, että kaikki kansanedustajatkaan eivät pysty sitä seuraamaan. Tämä johtuu siitä, että EU-asioita käsitellään virkakäytössä olevassa VAHVA-järjestelmässä, johon on rajattu pääsy.

Suomen oma lainsäädäntöprosessi on avoimempi, ja sitä voi seurata valtioneuvoston Hankeikkuna-sivustolla sekä eduskunnan sivuilta. Sitra ehdottaa, että myös Suomen EU-asioiden valmistelu avattaisiin Hankeikkunaan, sillä päätöksenteon sulkeutuneisuus jarruttaa suunnitelmallisen EU-vaikuttamisen kulttuurin syntymistä. ”Avoimuus lisäisi tietoa ja auttaisi kokonaisuuksien ja yksityiskohtien ymmärryksessä niin poliitikkoja kuin kansalaisiakin. Tämä tukisi vaikuttamista Suomelle tärkeissä asioissa. Kansalaisten usko ja luottamus Euroopan unioniin on tärkeää rakentaa yhä uudestaan”, summaa Välimaa.

Yksi kommentti artikkeliin ”Suomen EU-vaikuttaminen kaipaa selkeitä tavoitteita ja varhaisempaa ajoitusta”

Vastaa

Keräämme sivustollamme vain määrällistä kävijätietoa, paitsi jos vastaat lomakkeisiimme - jolloin lomakkeiden tiedot lähetetään meille sähköpostitse, sekä tallennetaan sivustolle. Me emme kerää yksilöitäviä tietoja, joilla voisimme kerätä tietoa yksittäisestä kävijästä, emmekä mainosta sivustoamme tai uutisiamme sosiaalisessa mediassa. View more
Cookies settings
Hyväksy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://suomieuroopassa.fi.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings