Suomi ja Euroopan yhteinen turvallisuuspolitiikka

Suomen rooli Euroopan yhteisessä turvallisuuspolitiikassa

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien, ja se osallistuu aktiivisesti EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP). Suomen ulkopoliittinen linja on perinteisesti ollut sotilaallisesti liittoutumaton, mutta EU-jäsenyyden myötä maa on sitoutunut yhteistyöhön muiden jäsenvaltioiden kanssa turvallisuuskysymyksissä.

Suomi on osallistunut useisiin EU:n sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Esimerkiksi Suomi on lähettänyt joukkoja EU:n operaatioihin Afrikassa ja Balkanilla. Näissä operaatioissa Suomi on näyttäytynyt luotettavana kumppanina, joka on valmis ottamaan vastuuta yhteisestä turvallisuudesta.

Suomen osallistuminen yhteiseurooppalaisiin sotaharjoituksiin

Suomen Puolustusvoimat osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin sotaharjoituksiin, joista monet ovat yhteiseurooppalaisia. Tämä on osa Suomen laajempaa turvallisuuspoliittista strategiaa, joka korostaa monikansallista yhteistyötä ja valmiuksien ylläpitoa.

Osallistuminen yhteiseurooppalaisiin sotaharjoituksiin antaa Suomen Puolustusvoimille mahdollisuuden testata ja kehittää omia kykyjään, oppia uusia taktiikoita ja toimintamalleja sekä vahvistaa yhteistyötä muiden maiden kanssa. Harjoitukset ovat myös tilaisuus demonstroida Suomen sotilaallista osaamista ja sitoutumista yhteiseen turvallisuuteen.

Merkitys Suomen turvallisuuspolitiikalle

Yhteiseurooppalaiset sotaharjoitukset ovat tärkeä osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Ne antavat Suomelle mahdollisuuden osoittaa solidaarisuutta ja yhteistyöhalukkuutta muiden eurooppalaisten maiden kanssa. Samalla ne lisäävät Suomen näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa Euroopan turvallisuusympäristössä.

Harjoitukset myös tukevat Suomen pyrkimyksiä olla aktiivinen ja luotettava toimija Euroopan yhteisessä turvallisuuspolitiikassa. Ne antavat Suomelle tilaisuuden vaikuttaa yhteiseurooppalaisiin turvallisuusstandardeihin ja -käytäntöihin, mikä on tärkeää maan omien turvallisuusintressien kannalta.

Yhteistyön merkitys

Euroopan yhteinen turvallisuuspolitiikka on tärkeä väline, jolla EU pyrkii vahvistamaan alueellista ja globaalia turvallisuutta. Yhteistyö on erityisen tärkeää nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, jossa turvallisuusuhkat ovat monimuotoisia ja voivat ulottua aina kyberhyökkäyksistä ja terrorismista aina valtioiden välisiin konflikteihin.

Suomi näkee yhteisen turvallisuuspolitiikan myös mahdollisuutena vaikuttaa EU:n ulkopolitiikkaan ja turvallisuusstrategioihin. Yhteistyö antaa Suomelle mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja strategioiden laatimiseen, mikä on tärkeää maan omien turvallisuusintressien kannalta.

Yhteiset haasteet

Euroopan turvallisuusympäristö on viime vuosina muuttunut nopeasti. Venäjän toimet Ukrainassa, terrori-iskut Euroopan maaperällä ja pakolaiskriisi ovat esimerkkejä haasteista, jotka vaativat yhteistä lähestymistapaa.

Suomi on erityisen huolissaan Itämeren alueen turvallisuudesta. Venäjän lisääntyvä sotilaallinen aktiivisuus alueella on herättänyt huolta ja keskustelua siitä, miten EU:n tulisi reagoida. Suomi on aktiivisesti osallistunut keskusteluun ja pyrkii edistämään yhteistä näkemystä alueen turvallisuudesta.

Yhteistyön muodot

Euroopan yhteinen turvallisuuspolitiikka ei ole pelkästään sotilaallista yhteistyötä, vaan se kattaa laajan kirjon toimia, kuten:

  • Sotilaalliset ja siviilikriisinhallintaoperaatiot
  • Yhteinen ulkopolitiikka ja diplomatia
  • Tiedusteluyhteistyö
  • Kyberturvallisuus
  • Humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö

Suomen ja Naton suhde

Suomesta ja uudesta NATO suhteesta ja jäsenyydestä lisää luettavaa: https://natopalvelut.online/

  • Nato on keskeinen euroatlanttinen turvallisuuspoliittinen toimija
  • Nato on Suomelle keskeinen osa transatlanttista yhteistyötä
  • Naton painopiste on palannut liittokunnan omalle alueelle ja yhteiseen puolustukseen
  • Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilannetta

Nato on jäsenmaidensa puolustusliitto ja keskeinen euroatlanttista turvallisuutta ja vakautta edistävä toimija. Naton yhteinen puolustus lisää turvallisuutta ja vakautta Itämeren alueella ja laajemminkin Euroopassa.

Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon ja sotilaallinen panostus Eurooppaan on olennaista myös Suomen turvallisuuden kannalta. Vakaa ja yhtenäinen Eurooppa on keskeinen strateginen intressi Yhdysvalloille, ja Nato on tärkein kanava sen yhteistyölle Euroopan turvallisuuskysymyksissä. Suomen Nato-jäsenyys on keskeinen osa Suomen transatlanttista suhdetta.

Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Hyökkäyksen jälkeen Suomi arvioi turvallisuuspoliittista tilannettaan uudelleen ja haki puolustusliitto Naton jäsenyyttä.

Suomesta tuli Naton täysjäsen 4. huhtikuuta 2023.

Nato-jäsenyyden myötä Suomi on osa Naton yhteistä puolustusta ja siten perustamissopimuksen viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä. Naton yhteinen puolustus perustuu integroituun sotilaalliseen komentorakenteeseen, yhteiseen puolustussuunnitteluprosessiin sekä harjoituksiin. Kyseiset järjestelyt varmistavat, että Nato kykenee tarpeen vaatiessa puolustamaan jäsenvaltioitaan.

Natoon kuuluu tällä hetkellä 31 jäsenvaltiota, joista 22 on myös Euroopan unionin jäseniä.

Suomen Nato-jäsenyyden sotilaallisen liittymisprosessin päättäminen

Suomen Nato-jäsenyyden muodollinen sotilaallinen liittymisprosessi päätettiin Naton transformaatiojohtoportaan (Allied Command Transformation, ACT) ja Puolustusvoimien yhteisellä päätöksellä ja julkilausuman allekirjoituksella. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin Presidentinlinnassa maanantaina 12. kesäkuuta 2023.

Puolustusvoimien päätehtävänä on jatkossakin Suomen puolustaminen. Naton jäsenenä Suomi valmistautuu kuitenkin puolustamaan myös liittolaisiaan. Pohjois-Atlantin sopimuksen 5. artiklan mukaisesti hyökkäys yhtä Naton jäsenmaata kohtaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita kohtaan. Kukin jäsenmaa päättää itsenäisesti ja kansallisten päätöksentekomenettelyjensä mukaisesti liittolaisilleen antamansa sotilaallisen avun luonteen ja laajuuden. 

Naton jäsenenä Suomen on kannettava osansa liittokunnan yhteisen puolustuksen velvoitteista oman kansantaloutensa kokoon suhteutetulla tavalla. Lisäksi Suomi osallistuu erikseen sovittavalla tavalla Naton yhteisen puolustuksen tehtäviin rauhan aikana. Tiedot tarkentuvat jäsenyysprosessin edetessä. 

Naton kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen on jäsenmaille vapaaehtoista. Suomi päättää kansallisesti joukkojen lähettämisestä Naton operaatioihin. Nato on hallitustenvälinen kansainvälinen järjestö, jolla ei ole ylikansallista päätösvaltaa. Suomi on jo pitkään osallistunut Naton kriisinhallintaoperaatioihin, yhtenä esimerkkinä tälläkin hetkellä käynnissä oleva KFOR-operaatio.

Tulevaisuuden näkymät

EU on viime vuosina pyrkinyt vahvistamaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa. Esimerkiksi Pysyvä Rakenteellinen Yhteistyö (PESCO) on yksi keino, jolla EU pyrkii tehostamaan yhteistyötä. Suomi on ollut aktiivinen toimija PESCO:ssa ja näkee sen mahdollisuutena vahvistaa omaa ja Euroopan turvallisuutta.

Suomi jatkaa aktiivista rooliaan EU:n yhteisessä turvallisuuspolitiikassa ja pyrkii edistämään yhteistyötä erityisesti Itämeren alueen turvallisuuden parantamiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että EU pystyy vastaamaan monimutkaisiin ja monimuotoisiin turvallisuushaasteisiin yhtenäisellä ja tehokkaalla tavalla.

Vastaa

Keräämme sivustollamme vain määrällistä kävijätietoa, paitsi jos vastaat lomakkeisiimme - jolloin lomakkeiden tiedot lähetetään meille sähköpostitse, sekä tallennetaan sivustolle. Me emme kerää yksilöitäviä tietoja, joilla voisimme kerätä tietoa yksittäisestä kävijästä, emmekä mainosta sivustoamme tai uutisiamme sosiaalisessa mediassa. View more
Cookies settings
Hyväksy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://suomieuroopassa.fi.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings