Neuvottelutulos hallitusohjelmasta: Vahva ja välittävä Suomi

Ajankohtaista Politiikka Uutisia

Uusi hallitus rakentaa vahvaa ja välittävää Suomea. Se on toimiva, turvallinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kansalaisten mahdollisuudet menestykseen ja hyvinvointiin turvataan ylisukupolvisesti ja kaikkialla Suomessa. Hallitus varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen, riittävät palvelut kaikille ja kansantalouden tasapainoisen kehityksen.

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa saavutettu neuvottelutulos julkistettiin perjantaina 16. kesäkuuta. Neuvotteluihin osallistuivat Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Suomen Kristillisdemokraatit.

Hallituspuolueita yhdistää vahva ajatus siitä, että hyvinvointi syntyy työstä ja yrittämisestä. Hallituksen tavoitteena on 100 000 uutta työllistä. Hallitus tekee merkittäviä uudistuksia sosiaaliturvaan ja työmarkkinoille, jotta työllistyminen ja yrittäminen olisivat aiempaa helpompia ja kannattavampia. Hallitus uudistaa työelämän lainsäädäntöä työllistämisen esteiden purkamiseksi ja erityisesti pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Orpon hallitus panostaa suomalaisten osaamistason nostamiseen ja koulutukseen sekä tutkimukseen ja innovaatioon. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja yhä useampi nuori myös korkea-asteen tutkinnon. Hallitus sitoutuu nostamaan Suomen tutkimus- ja kehittämismenot (T&K) 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

Asumisen ja liikkumisen edellytyksistä koko Suomessa huolehditaan: hallitus toteuttaa lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman. Elinvoimainen maaseutu on elinehto koko Suomen hyvinvoinnille. Hallitus puuttuu maatalouden huonoon kannattavuuteen ja luo kasvua kestävällä metsäpolitiikalla.

Suomesta tulee puhtaan energian edelläkävijä. Hallitus sitoutuu vastaamaan päästövähennystavoitteisiin ja etenemään hiilineutraalisuustavoitteeseen ja sen jälkeen hiilinegatiivisuuteen siten, ettei se omilla toimillaan nosta kansalaisten arjen kustannuksia tai heikennä elinkeinoelämän kilpailukykyä. Hallitus vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta uusiutuvan teollisuuden investointikohteena kaksinkertaistamalla puhtaan sähkön tuotannon Suomessa.

Hallitus toteuttaa kiireellisesti toimia, jotka parantavat sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja antavat mahdollisuuden päästä hoitoon nykyistä nopeammin ja varmemmin. Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistetaan niin, että hyvinvointialueet pystyvät entistä tehokkaammin varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan muun muassa nostamalla alle kolmivuotiaiden lapsilisää.

Suomen julkinen talous käännetään kestävälle uralle, jotta hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Hallitus tähtää siihen, että Suomen talous on vakaalla pohjalla vuoteen 2031 mennessä. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla tämän vaalikauden aikana.

Hallitus huolehtii Suomen ja Suomessa asuvien turvallisuudesta ja vahvistaa kokonaisturvallisuutta, kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta. Suomi varautuu ulkoisiin ja sisäisiin turvallisuusuhkiin määrätietoisesti uudet kansainvälisen yhteistyön muodot hyödyntäen. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut peruuttamattomasti ja Euroopan turvallisuuteen kohdistuu vakavin uhka vuosikymmeniin. Euroopan unioni ja puolustusliitto Nato muodostavat Suomen yhteistyöhön perustuvan ulkopolitiikan ytimen. Suomi on aktiivinen Naton jäsenmaa.

Hallitus varmistaa toimillaan demokraattisen oikeusvaltion tulevaisuutta ja huolehtii arjen turvallisuudesta. Hallitus ajantasaistaa turvallisuuden ja oikeudenhoidon viranomaisten resurssit ja toimivaltuudet vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Poliisien määrä nostetaan 8 000 poliisihenkilötyövuoteen. 

Hallitusohjelman valmistelussa on kuultu poikkeuksellisen laajasti asiantuntijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta ja heidän näkemyksensä on otettu huomioon. 

Hallituksen ministerijako

Uuteen hallitukseen on tulossa 19 ministeriä: kokoomukselle 8, perussuomalaisille 7, RKP:lle 2,5 ja kristillisdemokraateille 1,5.

Kokoomuksen ministerit ovat pääministeri (VNK), kunta-ja alueministeri (VM), ulkoministeri (UM), sosiaaliturvaministeri (STM), puolustusministeri (PLM), työministeri (TEM), kulttuuri- ja tiedeministeri (OKM) ja ilmasto-ja ympäristöministeri (YM, TEM).

Perussuomalaisten ministerit ovat valtiovarainministeri (VM), ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (UM), sosiaali- ja terveysministeri (STM), elinkeinoministeri (TEM), oikeusministeri (OM), sisäministeri (SM), liikenne- ja viestintäministeri (LVM).

RKP:n ministerit ovat opetusministeri (OKM, UM: pohjoismaiset asiat), Eurooppa- ja omistajaohjausministeri (VNK), sekä liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri (OKM, 2 vuotta)

Kristillisdemokraattien ministerit ovat maa- ja metsätalousministeri (MMM) ja liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri (OKM, 2 vuotta).

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta on ladattavissa myös valtioneuvoston sivuilta.

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä PDF 1.7MB
Neuvottelutulos valtioneuvoston aineistopankissa

Vastaa

Keräämme sivustollamme vain määrällistä kävijätietoa, paitsi jos vastaat lomakkeisiimme - jolloin lomakkeiden tiedot lähetetään meille sähköpostitse, sekä tallennetaan sivustolle. Me emme kerää yksilöitäviä tietoja, joilla voisimme kerätä tietoa yksittäisestä kävijästä, emmekä mainosta sivustoamme tai uutisiamme sosiaalisessa mediassa. View more
Cookies settings
Hyväksy
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://suomieuroopassa.fi.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings